Tải HTKK mới nhất – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.4.7

Tải HTKK mới nhất 4.4.7 (02/11/2020) – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế; Hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng phần mềm kê khai thuế (Phần mềm HTKK)

Download HTKK mới nhất
Download HTKK mới nhất

Tải HTKK mới nhất – Các phiên bản phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

HTKK là một phần mềm được phát triển nhằm giúp hỗ trợ kê khai thuế qua mạng cho các cá nhận, tổ chức kinh doanh. Phần mềm HTKK được Tổng cục thuế phát hành miễn phí cho các doanh nghiệp sử dụng để tạo ra các tờ kê khai thuế và sẽ có mã vạch đính kèm khi cần in ra.

HTKK mới nhất: Tải HTKK 4.4.7

Danh sách các phiên bản HTKK

Ngày phát hànhPhiên bản HTTKTải HTKKHướng dẫn cài đặtHướng dẫn sử dụng
02/11/20204.4.7Tải HTKK 4.4.7Tải tài liệuTải tài liệu
16/10/20204.4.6Tải HTKK 4.4.6Tải tài liệuTải tài liệu
15/09/20204.4.5Tải HTKK 4.4.5Tải tài liệuTải tài liệu
17/08/20204.4.4Tải HTKK 4.4.4Tải tài liệuTải tài liệu
17/07/20204.4.3Tải HTKK 4.4.3Tải tài liệuTải tài liệu
01/07/20204.4.2Tải HTKK 4.4.2Tải tài liệuTải tài liệu
05/06/20204.4.1Tải HTKK 4.4.1Tải tài liệuTải tài liệu
16/05/20204.4.0Tải HTKK 4.4.0Tải tài liệuTải tài liệu

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.7 cập nhật ngày lập tờ khai KHBS đáp ứng Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 đồng thời cập nhật thay đổi địa bàn hành chính
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.7 cập nhật ngày lập tờ khai KHBS đáp ứng Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.4.6, cụ thể như sau:

1. Cập nhật ngày lập tờ khai bổ sung (KHBS) trên tờ khai 03/TNDN, 02/TAIN:
– Áp dụng đối với các tờ khai có kỳ quyết toán đến >= kỳ tháng 06/2020

1.1.  Đối với tờ khai 03/TNDN
  – Ngày lập tờ khai bổ sung (KHBS) > Hạn nộp tờ khai chính thức. Hạn nộp tờ khai chính thức thay đổi như sau:
    + Nếu Kỳ quyết toán đến = Kỳ tài chính đến: Hạn nộp tờ khai chính thức là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, dịch sang ngày tiếp theo nếu rơi vào ngày nghỉ.
    + Nếu kỳ quyết toán đến <> kỳ tài chính đến (Áp dụng cho trường hợp quyết toán bất thường giữa năm tài chính: giải thể, phá sản, chia tách sáp nhập, chuyển đổi năm tài chính, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp…): Hạn nộp tờ khai chính thức là ngày cuối cùng của kỳ quyết toán đến + 45 ngày, dịch sang ngày tiếp theo nếu rơi vào ngày nghỉ.

1.2.  Đối với tờ khai 02/TAIN
  – Ngày lập tờ khai bổ sung (KHBS) > Hạn nộp tờ khai chính thức. Hạn nộp tờ khai chính thức thay đổi như sau:
    + Nếu Kỳ tính thuế đến = 31/12: Hạn nộp tờ khai chính thức là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc năm dương lịch, dịch sang ngày tiếp theo nếu rơi vào ngày nghỉ
    + Nếu Kỳ tính thuế đến <> 31/12: Hạn nộp tờ khai chính thức là ngày cuối cùng kỳ quyết toán đến + 45 ngày, dịch sang ngày tiếp theo nếu rơi vào ngày nghỉ

2. Cập nhật tên địa bàn hành chính

2.1. Đổi tên địa bàn hành chính thuộc Tỉnh Yên Bái
  – Đổi tên xã Khau Phạ thành xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

2.2.  Đổi tên địa bàn hành chính thuộc tỉnh Đồng Tháp
  – Đổi tên Thị xã Hồng Ngự thành Thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
    + Đổi tên Xã An Bình A thành Phường An Bình A thuộc Thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
    + Đổi tên Xã An Bình B thành Phường An Bình B thuộc Thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

 ———————————————————————— Bắt đầu từ ngày 31/10/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.4.7 thay cho các phiên bản trước đây.

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử