Khóa học Phân tích báo cáo tài chính

Khóa học Phân tích báo cáo tài chính giúp đánh giá được một cách tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính cơ bản với tư cách là nhà quản lý, nhà đầu tư để áp dụng cho thực tiễn quản lý điều hành hàng ngày trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư…

Khóa học Phân tích báo cáo tài chính
Khóa học Phân tích báo cáo tài chính

Khóa học Phân tích báo cáo tài chính

Khóa học Phân tích báo cáo tài chính giúp học viên sau khi hoàn thành khóa học có thẻ hiểu và sử dụng các báo cáo tài chính doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo góc độ quản trị tài chính, để phục vụ trực tiếp cho quản trị doanh nghiệp, quyết định đầu tư. Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong vấn đề lập, phân tích báo cáo tài chính…

Thật tuyệt vời là tất cả các khóa học tại Kế toán Master học viên điều có thể học thử 2 buổi trước khi đóng học phí chính thức.

Khóa học Phân tích báo cáo tài chính dành cho những ai?

 • Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp…
 • Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận BCTC.
 • Các nhà đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán;

Nội dung chương trình học Phân tích báo cáo tài chính

HỌC PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Khái quát chung về BCTC

2. Các loại BCTC

3. Yêu cầu thông tin và yêu cầu lập BCTC

4. Nguyên tắc và giả định kế toán

5. Chuẩn mực kế toán về BCTC 6. Yêu cầu đọc hiểu BCTC.

7. Mục đích, trình tự và phương pháp kiểm tra BCTC.

8. Phương pháp phân tích BCTC.

HỌC PHẦN 2: ĐỌC HIỂU BCTC

I. Đọc hiểu Bảng cân đối kế toán

1. Tài sản

2. Nợ phải trả

3. Vốn chủ sở hữu

4. Cách đọc Bảng cân đối kế toán

5. Ví dụ

6. Tips: Nhận diện sớm rủi ro từ Bảng cân đối kế toán: Sự mất cân đối tài chính

II. Đọc hiểu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Hoạt động kinh doanh chính

2. Hoạt động tài chính

3. Hoạt động khác

4. Lợi nhuận

5. Cách đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

6. Ví dụ

III. Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Vì sao Dòng tiền lại quan trọng?

2. Cách đọc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Ví dụ

a) Đọc Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

b) Đọc Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

c) Đọc Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

4. Cần lưu ý gì khi đọc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

5. Tips: Nhận biết tình hình tài chính lành mạnh của doanh nghiệp thông qua dòng tiền chi trả cổ tức

IV. Đọc hiểu Thuyết minh báo cáo tài chính

1. Cách đọc Thuyết minh báo cáo tài chính

2. Ví dụ

a) Tìm hiểu về doanh nghiệp

b) Thuyết minh Bảng cân đối kế toán – Tiền và các khoản tương đương tiền:

– Các khoản phải thu:

– Tài sản cố định:

– Phải trả nhà cung cấp:

– Vay ngắn hạn và dài hạn:

– Vốn chủ sở hữu:

c) Thuyết minh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Doanh thu và chi phí sản xuất:

– Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp:

– Chi phí tài chính:

HỌC PHẦN 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Phân tích khả năng thanh toán

1. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành

2. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

3. Hệ số vòng quay các khoản phải thu

4. Hệ số vòng quay hàng tồn kho

5. Ví dụ

II. Phân tích đòn bẩy tài chính:

Hệ số nợ của doanh nghiệp bao nhiêu là hợp lý?

III. Phân tích khả năng sinh lời

1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu

2. Tỷ suất lợi nhuận gộp (hay Biên lợi nhuận gộp)

3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản

4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

5. Thu nhập một cổ phần thường 6. Ví dụ

IV. Phân tích dòng tiền

1. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

2. Tỷ suất dòng tiền tự do

3. Phân tích xu hướng dòng tiền

HỌC PHẦN 4: KIỂM TRA BCTC

I. Tổng quan về kiểm tra báo cáo tài chính

II. Kiểm tra BCTC

1. Kiểm tra Bảng cân đối kế toán

2. Kiểm tra Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Kiểm tra Báo cáo Lưu chuyển Tiền Tệ

4. Kiểm tra thuyết minh BCTC

5. Kiểm tra công khai BCTC

III. Các sai phạm chủ yếu trong kiểm tra BCTC

1. Ghi khống nghiệp vụ Kinh tế

2. Ghi thiếu nghiệp vụ Kinh tế

3. Kính sai các nghiệp vụ Kinh tế

4. Tính sai số học các nghiệp vụ kinh tế, chỉ tiêu trên BCTC

5. Sai sót về phân loại và trình bày

6. Sai sót về quyền và nghĩa vụ.

7. Sai sót về tính đúng kỳ của kế toán

Học phí, địa điểm & lịch khai giảng lớp Phân tích báo cáo tài chính

Học phí

Chi phí chương trình: 1.000.000 VND, bao gồm toàn bộ các chi phí:

 • Khảo sát nhu cầu;
 • User hệ thống elearning;
 • Sổ tay ebook nghiệp vụ và các công cụ;
 • Thực hành phân tích BCTC Doanh Nghiệp

Tại sao bạn nên tham gia khóa học Phân tích báo cáo tài chính tại Kế toán Master?

Kế toán Master – đơn vị đứng đầu trong việc cung cấp dịch vụ Pháp lý và Kế toán, với kinh nghiệm xử lý hồ sơ cho hơn 4000 doanh nghiệp trải dài khắp đất nước. Kế toán Master tự tin không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn về ngành, các khóa học tại Kế toán Master còn cam kết 5 điều sau:

 • Lớp học không quá 14 học viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
 • Sau tốt nghiệp, ngoài kiến thức chuyên môn, bạn còn có kỹ năng mềm để trở thành một kế toán viên lành nghề, chứ không phải một nhân viên “có bằng Kế toán”.
 • Chương trình học là những kinh nghiệm thực tế, mà Kế toán Master tích lũy hơn 13 năm qua trong suốt quá trình hoạt động.
 • Nội dung các bài thực hành, bài tập là những vấn đề, tình huống thực tế mà Kế toán Master đã giải quyết cho các doanh nghiệp.
 • 100% học viên sau tốt nghiệp đều đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu công việc của một kế toán viên lành nghề.
Khóa học phân tích báo cáo tài chính
Khóa học phân tích báo cáo tài chính

Chúng tôi có những khác biệt gì so với các đơn vị khác?

 • Khi tham gia khóa học Kế toán căn bản tại Kế toán Master, bạn sẽ nhận thấy 5 điểm khác biệt mà không phải Trung tâm đào tạo Kế toán nào cũng có, bao gồm:
 • Bạn phải tiếp nhận khối lượng kiến thức khổng lồ, tương đương kinh nghiệm 2 năm của một kế toán viên.
 • Sau buổi học, bạn phải dành ít nhất 2 tiếng để làm bài tập về nhà.
 • Bạn phải học bù nếu nghỉ học (lịch học bù dựa theo lịch học tại Kế toán Master).
 • Bạn phải học lại nếu thi trượt kỳ thi cuối khóa (lịch học bù dựa theo lịch học tại Kế toán Master).
 • Bạn phải tương tác, trả lời câu hỏi của giảng viên trong suốt buổi học.

Đăng ký chương trình

Ưu đãi đặc biệt: Giảm 10% khi đăng ký nhóm từ 2 người trở lên.

[contact-form-7 id=”284″ title=”Đăng ký học thử miễn phí”]
Khoá học Phân tích báo cáo tài chính là gì?
Khoa học Phân tích báo cáo tài chính giúp đánh giá được một cách tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính cơ bản với tư cách là nhà quản lý, nhà đầu tư để áp dụng cho thực tiễn quản lý điều hành hàng ngày trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư…
Khoá học Phân tích báo cáo tài chính dành cho ai?
Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp…
Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận BCTC.
Các nhà đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán;
Nội dung chương trình học Phân tích báo cáo tài chính
Học phần 1: Tổng quan về báo cáo tài chính
Học phần 2: Đọc hiểu BCTC
Học phần 3: Phân tích báo cáo tài chính
Học phần 4: Kiểm tra BCTC
Thực hành đọc, hiểu, phân tích và kiểm tra báo cáo tài chính
Khoá học Phân tích báo cáo tài chính học ở đâu?
Khoá học Phân tích báo cáo tài chính được tổ chức thường xuyên định kỳ tại TpHCM và Hà Nội
Xem chi tiết