Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế Giá trị Gia tăng (VAT) là gì?

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là loại thuế gián thu được đánh vào thời điểm tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và được đánh khi giá trị gia tăng qua các khâu sản xuất / phân phối khác nhau ngay từ khi mua nguyên liệu thô cho đến khi thành phẩm được bán cho người tiêu dùng lẻ.

Thuế GTGT được đánh vào giá thành của sản phẩm ở mỗi giai đoạn và toàn bộ gánh nặng của nó chỉ do người tiêu dùng cuối cùng gánh chịu vì nhà sản xuất sản phẩm hoặc các thành viên phân phối chuỗi cung ứng có thể được khấu trừ thuế GTGT do họ trả. (tức là) cho đến khi người mua không phải là người tiêu dùng cuối cùng, hàng hóa được mua sắm là chi phí cho doanh nghiệp và thuế trả cho những lần mua đó có thể được giảm từ thuế mà họ đánh vào khách hàng của mình.

Nó được đánh theo mức tiêu thụ hàng hóa chứ không phải theo thu nhập của người tiêu dùng.

Thuế giá trị gia tăng VAT
Thuế giá trị gia tăng VAT

Cách tính thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT phải nộp Chính phủ = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào

 • Thuế GTGT đầu ra = Là thuế đánh vào việc bán hàng hoá. Nó được tính trên giá bán của hàng hoá.
 • Thuế GTGT đầu vào = Là thuế trả cho việc mua hàng hoá. Nó được trả theo giá vốn của hàng hoá.

Ví dụ

Bánh Kinh Đô là một loại bánh kẹo được sản xuất và bán ở Việt Nam. Sản phẩm có thuế Giá trị gia tăng 10%.

 • Nhà sản xuất của Bánh Kinh Đô thu mua nguyên liệu thô với giá 10.000đ, cộng với thuế VAT 1.000đ – phải trả cho chính phủ Việt Nam. Tổng giá phải trả là 11.000đ.
 • Nhà sản xuất bán Bánh Kinh Đô cho một nhà bán lẻ với giá 20.000đ cộng với thuế VAT 2.000đ tổng cộng là 22.000đ. Tuy nhiên, Nhà sản xuất chỉ trả 1.000đ cho chính phủ Việt Nam vì đó là tổng số thuế GTGT phải trả tại thời điểm này vì thuế GTGT đầu ra 2.000đ được giảm bớt bởi thuế giá trị gia tăng đầu vào 1.000đ được trả trong quá trình mua nguyên liệu. 1.000đ được thanh toán thể hiện thuế VAT trên giá trị cộng thêm được tính theo giá vốn là 10.000đ (20.00đ – 10.000đ)
 • Sau đó, nhà bán lẻ bán Bánh Kinh Đô cho người tiêu dùng cuối cùng với giá 30.000đ cộng với thuế VAT 3.000đ, tổng cộng là 33.000đ. Nhà bán lẻ trả 1.000đ cho chính phủ Việt Nam (Thuế GTGT đầu ra được giảm 3.000đ bằng thuế GTGT đầu vào trả cho Nhà sản xuất 2.000đ. 1.000đ được thanh toán thể hiện thuế VAT trên giá trị gia tăng được tính theo giá vốn là 10.000đ. (30.000đ – 20.000đ)

Ưu điểm

 • Doanh thu cho chính phủ theo hệ thống thuế GTGT sẽ không đổi vì đây là thuế dựa trên tiêu dùng.
 • Nó đảm bảo tuân thủ thuế tốt hơn và tình trạng trốn thuế được giảm thiểu đến mức có thể do hiệu quả bắt kịp của nó.
 • Doanh thu mà chính phủ thu được thông qua thuế VAT là rất lớn, vì đây là mức thuế thấp được áp dụng cho việc tiêu thụ hàng hóa.
 • Thuế VAT có thể được theo dõi và quản lý hiệu quả hơn so với các loại thuế hiện hành khác.
 • Nó được coi là một loại thuế trung lập vì nó đánh vào tất cả các loại hình kinh doanh.
 • Luật và quy tắc của nó rất minh bạch và thuế được thu qua các giai đoạn khác nhau ở các phần nhỏ hơn.
 • Thuế này được đánh vào giá trị gia tăng trên từng công đoạn chứ không đánh vào tổng giá nên không có tác dụng phân tầng.
 • Có số lượng người nộp thuế theo hệ thống này vì nó được đánh trên các giai đoạn khác nhau, và tất cả người tiêu dùng cuối cùng đều trả thuế tiêu dùng bất kể thu nhập của họ.
 • Lợi thế đối với chính phủ là ngay cả đối với hàng hóa còn trong kho của nhà phân phối hoặc nhà bán lẻ, chính phủ vẫn nhận được một phần thuế.

Nhược điểm

 • Thuế GTGT hơi phức tạp vì việc xác định giá trị gia tăng trong từng giai đoạn không phải là một công việc dễ dàng.
 • Việc triển khai nó trên toàn bộ hệ thống thanh toán có thể tốn kém.
 • Nó có thể được coi là hiệu quả chỉ khi người tiêu dùng cuối cùng nhận thức được hệ thống thuế; nếu không, có thể trốn thuế.
 • Nhà sản xuất và nhà phân phối phải trả thuế trước vì việc nộp thuế không thể được hoãn lại cho đến khi hàng hóa được bán cho người tiêu dùng cuối cùng.
 • Người tiêu dùng cuối cùng không được hoặc mất bất kỳ thứ gì trong hệ thống VAT vì không có tín dụng nào dành cho họ.
 • Vì VAT là thuế đánh vào chi phí nên thuế này có tính chất lũy thoái và nó ảnh hưởng đến người nghèo nhiều hơn người giàu khi họ chi tiêu nhiều hơn trong thu nhập của mình.

Hạn chế

Vì VAT là một loại thuế dựa trên tiêu dùng, nó là một gánh nặng bổ sung cho người tiêu dùng cuối cùng. Thuế này được thêm vào giá của sản phẩm và người tiêu dùng cuối cùng không thể tận dụng bất kỳ khoản tín dụng nào hoặc được bù trừ cho thuế VAT do họ trả. Do đó, nó có thể ảnh hưởng đến cách tiêu dùng của người tiêu dùng và cung cầu đối với hàng hóa có thể khác nhau. Mặc dù đóng góp doanh thu cho chính phủ, nhưng nó có thể làm giảm sức mua của người tiêu dùng và có thể gây thất thoát doanh thu cho toàn bộ nền kinh tế. Thuế sẽ bị coi là không hiệu quả nếu doanh thu bị mất do sự dịch chuyển của nhu cầu nhiều hơn doanh thu mà chính phủ thu được do đánh thuế VAT.

VAT là một trong những hệ thống thuế hiệu quả nhất. Ở các nước kém phát triển và đang phát triển, nó đóng góp doanh thu đáng kể cho chính phủ như dưới dạng thuế tiêu dùng.

Xem thêm:

Thuế Giá trị Gia tăng (VAT) là gì?
Thuế giá trị gia tăng (VAT) là loại thuế gián thu được đánh vào thời điểm tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và được đánh khi giá trị gia tăng qua các khâu sản xuất / phân phối khác nhau ngay từ khi mua nguyên liệu thô cho đến khi thành phẩm được bán cho người tiêu dùng lẻ.
Cách tính thuế giá trị gia tăng
Thuế GTGT phải nộp Chính phủ = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào.
Thuế GTGT đầu ra = Là thuế đánh vào việc bán hàng hoá. Nó được tính trên giá bán của hàng hoá.
Thuế GTGT đầu vào = Là thuế trả cho việc mua hàng hoá. Nó được trả theo giá vốn của hàng hoá.

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử