Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Tổng hợp các khoản thu – những trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân được quy định trong pháp luật Việt Nam. Hãy cũng Kế Toán Master tìm hiểu về thuế TNCN nhé!

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì? Đối tượng nộp thuế gồm những ai?

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income) hay thuế TNCN  một loại thuế được đánh trực tiếp vào thu nhập của người lao động. Trong đó người lao động đủ điều kiện chịu thuế phải trích một khoản tiền nhất định theo quy định của pháp luật để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thuế TNCN là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh.

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam;
 • Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân

Điều 4 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 và Nghị định 65/2013/NĐ-CP các trường hợp miễn thuế bao gồm:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
 • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.
 • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
 • Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.
 • Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Thu nhập từ kiều hối.
 • Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.
 • Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.
 • Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

 • Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.
 • Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hồ sơ miễn thuế 

 • Hồ sơ miễn thuế đối với trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn bao gồm:

Tờ khai thuế;

Tài liệu liên quan đến việc xác định số tiền thuế được miễn.

 • Hồ sơ miễn thuế đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế thuế bao gồm:

Văn bản đề nghị miễn thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn; lý do miễn thuế thuế; số tiền thuế đề nghị miễn;

Tài liệu liên quan đến việc xác định số tiền thuế đề nghị miễn.

Trên đây là quy định của pháp luật về các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân. Để lại thắc mắc cửa bạn dưới phần bình luận nếu còn thắc mắc cần giải đáp.

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử