Kế toán là gì? Định nghĩa kế toán.

Kế toán được gọi là “ngôn ngữ của doanh nghiệp”. Kế toán là một phương tiện thông qua đó thông tin về một thực thể kinh doanh được truyền đạt. Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo sản phẩm cuối cùng trong kế toán, nó cung cấp thông tin cho người dùng khác nhau.

Kế toán là gì?
Kế toán là gì?

Chúng ta hãy dành một chút thời gian để minh họa điều đó.

Gặp ông Nam.

Ông Nam bắt đầu kinh doanh in ấn. Ông đã đầu tư 100 triệu tiền cá nhân để bắt đầu hoạt động của công ty. Sau một tháng, Ông Nam ta muốn biết doanh nghiệp đã kiếm được bao nhiêu. Anh ta cũng muốn biết liệu số tiền mình đầu tư có còn hay không.

Nếu không ghi chép lại các hoạt động của doanh nghiệp, chúng ta sẽ không thể trả lời câu hỏi của ông. Chắc chắn chúng ta có thể nói với ông, “Ông Nam, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều trong tháng này!”, nhưng chúng ta cần bằng chứng! Và ông Nam cần những con số!

Chúng ta có thể dễ dàng trả lời các câu hỏi của ông Nam nếu chúng ta theo dõi các giao dịch của công ty. Nếu sử dụng 30 triệu trong 100 triệu đầu để mua máy in và trả các hóa đơn, vậy còn có 70 triệu tiền mặt còn lại. Nếu chúng ta kiếm được 50 triệu từ khách hàng, chúng ta sẽ có 120 triệu. Dễ dàng, phải không?

Okay, đó chỉ là một chút về những gì kế toán có thể làm. Nếu chúng ta có hàng nghìn giao dịch thì sao? Ngoài ra, kế toán còn nhiều thứ hơn là chỉ ghi chép. Chúng ta đã kiếm được bao nhiêu tiền? Chúng ta nợ các DN khác bao nhiêu? Đây có phải là một khoản đầu tư tốt? Và nhiều hơn thế… Tuyệt vời! đúng không nào!

Định nghĩa kế toán

Kế toán là quá trình ghi lại các giao dịch tài chính liên quan đến một doanh nghiệp. Quá trình kế toán bao gồm tổng hợp, phân tích và báo cáo các giao dịch này cho các cơ quan giám sát, cơ quan quản lý và tổ chức thu thuế. Báo cáo tài chính sử dụng trong kế toán là bản tóm tắt ngắn gọn các giao dịch tài chính trong kỳ kế toán, tóm tắt hoạt động, tình hình tài chính và dòng tiền của công ty.

Nói khó hiểu hơn chút nhé!

Kế toán là “nghệ thuật ghi chép, phân loại và tóm tắt một cách có ý nghĩa và về tiền bạc, các giao dịch và sự kiện, ít nhất là có tính chất tài chính, và giải thích kết quả của chúng.”

1. Kế toán được coi là một nghệ thuật

Kế toán được coi là một nghệ thuật vì nó đòi hỏi sử dụng các kỹ năng và khả năng phán đoán sáng tạo. Người ta phải được đào tạo về chuyên ngành này để có thể thực hiện tốt các chức năng kế toán.

Kế toán cũng được coi là một môn khoa học vì nó là một khối kiến ​​thức. Tuy nhiên, kế toán không phải là một môn khoa học chính xác vì các quy tắc và nguyên tắc luôn thay đổi (cải tiến).

2. Kế toán bao gồm các “giai đoạn” được kết nối với nhau

Ghi chép liên quan đến việc viết ra hoặc lưu giữ hồ sơ các giao dịch kinh doanh. Phân loại bao gồm việc nhóm các mục tương tự đã được ghi lại. Khi chúng được phân loại, thông tin được tóm tắt thành các báo cáo mà chúng tôi gọi là báo cáo tài chính.

3. Quan tâm đến các giao dịch và sự kiện có tính chất tài chính

Ví dụ, việc thuê thêm một nhân viên là thông tin định tính không có tính chất tài chính. Do đó, nó không được ghi lại. Tuy nhiên, việc thanh toán tiền lương, thuê một tòa nhà văn phòng, bán hàng hóa, v.v. được ghi nhận vì chúng liên quan đến giá trị tài chính .

4. Giao dịch kinh doanh được thể hiện bằng tiền

Chúng được chỉ định số tiền khi được xử lý trong hệ thống kế toán. Sử dụng một trong các ví dụ trên, không đủ để ghi rằng công ty đã trả lương cho tháng Tư. Nó phải bao gồm các số liệu tiền tệ – chẳng hạn như chi phí lương 200 triệu.

5. Diễn giải kết quả

Diễn giải kết quả là một phần của các giai đoạn kế toán. Thông tin là vô ích nếu chúng không thể được giải thích và hiểu. Số tiền, số liệu và dữ liệu khác trong báo cáo tài chính có ý nghĩa hữu ích đối với người sử dụng.

Kế toán có mặt ở bất cứ đâu:

Những điều đơn giản bạn làm và gặp phải hàng ngày thực sự nắm trong quy trình kế toán. Bạn lập ngân sách, đếm tiền và kiểm tra các khoản thu. Việc liệt kê những khoản đã tiêu cá nhân cũng là một công việc trong kế toán.

Chúng ta bị bao quanh bởi hoạt động kinh doanh – từ việc quản lý tiền của chính chúng ta đến việc xem báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn lớn. Có thể nói đâu có kinh doanh, ở đó chắc chắn có kế toán.

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử