Category Archives: Phần mền kế toán

Khóa học kế toán máy trên Misa – Học để làm Thực Tế

Khóa học kế toán máy trên phần mềm Fast, Misa | KTHN

Khóa học kế toán máy trên Misa giúp Học viên nắm được những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, quy trình xử lý chung của phần mềm kế toán; giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp cận nhanh nhất và có thể sử dụng ngay được Misa. Khóa […]