Author Archives: Quangdatit

Khóa học kế toán máy trên Misa – Học để làm Thực Tế

Khóa học kế toán máy trên phần mềm Fast, Misa | KTHN

Khóa học kế toán máy trên Misa giúp Học viên nắm được những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, quy trình xử lý chung của phần mềm kế toán; giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp cận nhanh nhất và có thể sử dụng ngay được Misa. Khóa […]

Khóa học kế toán thuế – Học để làm Thực Tế

Khóa học Thực hành kế toán thuế

Khóa học kế toán thuế dành cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Tài chính, ngân hàng,…muốn học và bổ sung thêm các kiến thức về kế toán thuế, trau dồi kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán – Học để làm Thực Tế. Khóa học kế toán […]

Khóa học Phân tích báo cáo tài chính

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính - Đọc hiểu BCTC của mọi Doanh nghiệp  sau 6 giờ

Khóa học Phân tích báo cáo tài chính giúp đánh giá được một cách tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính cơ bản với tư cách là nhà quản lý, nhà đầu tư để áp dụng cho thực tiễn quản lý điều hành hàng ngày trong hoạt động của […]

Thông tư 111/2013/TT-BTC & Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CPngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá […]